Приклади симбіозу

Симбиоз

Симбіоз - це форма відносин, при якій обидва організма отримують користь один від одного. Іншими словами, це взаємовигідне співжиття. Організм, який живе в симбіозі – симбіонт. В біології термін симбіоз може бути використаний у двох різних значеннях. Як було вже сказано, це форма співжиття, вигідна для всіх. Втім, в біології існує більш старе визначення – мутуалізм. У всякому випадку слово «симбіоз» у 1879 році ввів німецький ботанік і мікробіолог Генріх Антон де Барі. Термін мав значення як вигідне існування різних організмів незалежно вигідно їм це чи ні. Симбіоз поділявся на:

  • Паразитизм (існування вигідне для одного співмешканця, інший страждає).
  • Мутуалізм (взаємовигідне співжиття).
  • Також був можливий і третій варіант під назвою коменсалізм.

Третій вид позначав симбіоз, від якого один організм отримував користь, а для другого він мав нейтральне значення. Цей вид співжиття може підрозділятися на: зоохорію (взаємодіють тварини і рослини, тварини допомагають рослинам переносити насіння і плоди), синойкія (квартиранство, одному – байдуже, другому – вигідно), форезія (симбіоз різних видів, при якому симбіонт більшого розміру носить меншого), епібіоз (поселення одного організму на іншому), епіойкія (симбіонт мешкає на поверхні іншого, не завдаючи йому шкоди), ентойкія, паройкія. Проте всі ці види мають одну схожість: один з симбіонтів формує для іншого особливу форму існування.

Приклади симбіозу

Симбиоз растений

Багато грибів (білий гриб, підберезник) мають тісний зв'язок з корінням дерев, маючи вигоду і для себе, і для рослини. При такому симбіозі дрібне коріння певних дерев обплетене нитками грибниці (гіфами), що проникають у коріння і розташовуються між клітинами. Таке утворення носить назву мікориза. Мікориза була відкрита російським ботаніком Францем Михайловичем Каменським в 1879 році, а назву такому виду симбіозу дав німецький вчений Давид Альбертович Франк. Якщо дослівно перекласти цей термін, він справді буде відображати свою сутність, адже він переводиться як – грибокорінь. Вигода для коренів рослини полягає в тому, що грибниця віддає їй воду і розчинені в ній мінеральні речовини, поглинуті нею з грунту. Це потрібно рослині, щоб розвивалася коренева система, так як грибниця може виділяти вітаміни і речовини для цього розвитку. Рослина поставляє грибу готові органічні речовини, наприклад, цукор, або виділення коренів, для спор гриба.

Лишайник

Завдяки симбіозу можуть утворюватися групи істот, приклад цьому – лишайники. Вони утворені двома організмами – ціанобактерією і грибом. Слань формується переплетеними гіфами гриба, а між ними знаходяться клітини ціанобактерій. Є припущення, що автотрофний симбіонт у більшості цих істот – ціанобактерія носток. Також, їх можуть заміщати водорості і протисти. Вигода у цього симбіозу повністю схожа з мікоризою. Тільки от гриб, будучи частиною лишайника, абсолютно не може обходитися без автотрофного симбіонта, а інший – навпаки.
Взаємне співжиття можуть мати і деякі актинії, вступаючи в симбіоз з безхребетними, раками-самітниками і навіть з рибами (риба-клоун).

Є дуже цікаве припущення, що пластиди також мають симбіотичне походження, тому що ціанобактерії вступили в симбіоз з клітинами еукаріотів. Саме тому еукаріоти стали розділятися на автотрофів, і гетеротрофів. Аналогічно думають і про мітохондрії, тільки в симбіоз з еукаріотичними клітинами вступили пурпурові бактерії.

page counter knowall