ГДЗ (Готові домашні завдання) 6 клас Українська література

Дані ГДЗ 6 клас Українська література містять детальний розбір завдань і вправ з підручників по літературі. Тому ГДЗ може стати для Вас справжнім провідником в шкільний курс вивчення літератури, що допомагає глибше і повніше засвоїти шкільний матеріал, підготуватися до написання самостійних робіт в класі.

У шкільній програмі з української літератури 6 класу Ви познайомитесь з такими літературними поняттями, як: обрядовий фольклор, віршоване послання, поетична інтонація, двоскладовий (ямб, хорей) і трискладовий (дактиль, амфібрахій, анапест) розмір вірша, епітет, метафора, композиція, антитеза, гумор, пейзажна лірика, лірика як рід літератури, оповідання, сюжет, отримаєте поняття, що таке героїчний епос і притча.